Wyniki wyszukiwania dla:

Duszpasterze


  • Ks. Piotr Sosnowski proboszcz i dyrektor wspólnoty zakonnej
  • Ks. Łukasz Mastalerz – współpracownik w duszpasterstwie i katechezie, wikariusz parafii, ekonom wspólnoty
  • Ks. Adam Malak – współpracownik w duszpasterstwie i katechezie
  • Ks. Dariusz Jóźwik – kierownik Oratorium,  współpracownik w duszpasterstwie i katechezie
  • Ks. Jacek Szewczyk – współpracownik w duszpasterstwie i katechezie