Wyniki wyszukiwania dla:

Historia Parafii św. Brunona


Rys historyczny: 

Giżycko posiadało kościół parafialny już w drugiej połowie XV wieku. W 1481 r. komtur Brandenburga Jan Tieffen prezentował na probostwo giżyckie Macieja Brostosę z diecezji płockiej. Na początku XVI wieku parafia giżycka należała do dekanatu reszelskiego. W czasie reformacji kościół przejęli protestanci. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku kapelan wojskowy odprawiał mszę świętą kilka razy w ciągu roku dla żołnierzy i osiedlającej się tu ludności katolickiej. W 1905 r. katolicy giżyccy zakupili parcelę i w latach 1907-1909 wybudowali kaplicę, poświęconą 17 listopada 1910 roku przez dziekana reszelskiego Pawła Rohmana ku czci św. Brunona. Po pierwszej wojnie światowej, gdy do Giżycka przybyło więcej katolików kaplicę sprzedano, a wybudowano obecny kościół św. Brunona, który 26 czerwca 1938 roku konsekrował biskup warmiński Maksymilian Kaller. Kanonicznie parafię utworzono 18 września 1926 roku. W 1994 r. dekretem Ks. Bp Wojciecha Ziemby, kościół św. Brunona w Giżycku został podniesiony do godności Sanktuarium a w 1999 r. uchwałą Rady Miejskiej (nr XV/94/99) święty Brunon z Kwerfurtu został ogłoszony patronem miasta Giżycka.

Wyposażenie kościoła: Kościół jest jednonawowy, jednak betonowe pilastry z przejściami sprawiają wrażenie świątyni trzynawowej. Od strony północnej przylegają do nawy dwie absydy, które z zewnątrz wykonane są jak nisze, w których znajdują się dwa konfesjonały. We wnętrzu świątyni znajduje się obraz św. Brunona z 1911 r., pędzla Wałdowskiego. W monumentalnej wieży, znajdują się trzy dzwony. Wieżę od strony wschodniej i zachodniej zdobią tarcze zegarowe, znakowane krótkimi bagnetami. Na zewnątrz do kościoła prowadzą trzy wejścia. Umieszczone są one w trzech podcieniowych wnękach. Kruchta od nawy kościoła jest oddzielona trzema szklanymi drzwiami. Fronton kościoła zdobi kolorowa mozaika przedstawiająca postać św. Brunona w otoczeniu pruskich wojownik.

Odpust: Św. Brunona z Kwerfurtu – 12 lipca

Księgi parafialne: od 1945 r., kronika parafia również od 1945 r.